Archive for the 'Formación' category

Convocatoria de cursos de linguaxe administrativa

Convocatoria de cursos de linguaxe administrativa galega

Convocatoria de preinscrición para o curso de preparación do Celga 3

O Concello de Cerceda, a través do Servizo de Normalización Lingüística, está a organizar un Curso para preparar a obtención do Certificado de Lingua Galega (Celga) nos seus diferentes niveis, preferentemente nos niveis 3 e 4. Este curso convocase ao abeiro da Resolución do 13 de novembro de 2008 pola que se anuncian, con carácter […]

Públicanse as datas e localizacións das probas para a obtención dos Celga

A Secretaría Xeral de Política Lingüística vén de publicar a data e mais a localización das probas para a obtencións dos diferentes Celga. Celga 4: o 15 de novembro Celga 3: o 22 de novembro Celga 2: o 29 de novembro Celga 1: 13 de decembro Para todas as probas, os chamamentos iniciaranse ás 8.45 […]

Cursos de linguaxe administrativa para o persoal da administración

A Secretaría Xeral de Política Lingüística convocou o 28 de xaneiro (DOG do 7 de febreiro) diferentes cursos de formación lingüística, nomeadamente de linguaxe administrativa nos seus niveis medio e superior, nas diferentes escolas oficiais de idiomas do país. Neste momento está aberto o prazo de solicitudes para a quenda de outubro. Os cursos van […]

Inscrición nas probas do CELGA

A Secretaría Xeral de Política Lingüística ten aberto o prazo para a convocatoria de novembro das probas do CELGA. O prazo de inscrición nos exames remata o 19 de setembro mentres que as probas terán lugar n’A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense e Vigo nas datas seguintes: Celga 4: 15-16 de novembro Celga 3: 22 de […]

O prazo de inscrición nas probas do Celga remata o 15 de abril

A Secretaría Xeral de Política Lingüística apliou o prazo de presentación de solicituds para realizar as probas de obtención dos Celga. O prazo rematará o 15 de abril e a data do exame do Celga 4, inicialmente prevista para o 15 de maio, adíase até o día 25 Ademais, aquelas persoas que non se puideren […]