Convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2009

No Diario Oficial de Galicia do 15 de xaneiro de 2009 publícase a resolución pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2009.

No ano 2009, realizaranse 3 convocatorias de exames:

 • Convocatoria de maio de 2009, para Galicia, resto do Estado español e Europa.
 • Convocatoria de outubro de 2009, especial e única para América.
 • Convocatoria de novembro de 2009, para Galicia, resto do Estado español e Europa

Datas de realización das probas

Convocatoria de maio:

 • Celga 4: 23 de maio de 2009.
 • Celga 2: 24 de maio de 2009.
 • Celga 3: 30 de maio de 2009.
 • Celga 1: 31 de maio de 2009.

Convocatoria de novembro:

 • Celga 4: 21 de novembro de 2009.
 • Celga 2: 22 de novembro de 2009.
 • Celga 3: 28 de novembro de 2009.
 • Celga 1: 29 de novembro de 2009.

En Galiza, as probas realizaranse nas seguintes localidades: A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense e Vigo. As persoas interesadas deberán sinalar na solicitude de inscrición a localidade na que se van presentar

Poderase realizar mediante a presentación da solicitude que figura no anexo I da convocatoria. Enviaranse á Secretaría Xeral de Política Lingüística se pretende presentarse ás probas en Santiago de Compostela ou aos gabinetes provinciais de Política Lingüística das provincias nas que pretenda realizar as probas. Pódense presentar directamente no Rexistro Central da Xunta de Galicia, nos das súas delegacións provinciais ou territoriais ou por calquera dos medios previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro

No web da Secretaría Xeral de Política Lingüística figura un formulario que permite cubrir e editar a solicitude. Tamén figura unha ligazón para efectuar o pagamento telemático da taxa.

A lista provisional de admitidos/as para cada un dos niveis e localidades publicarase na web www.xunta.es/linguagalega, 30 días naturais antes da data de realización das probas

Podes consultar a convocatoria completa nesta ligazón

Os comentarios están pechados.