Lexislación

O SNL do Concello de Cerceda editou unha pequena guía coa lexislación lingüística de aplicación nos concellos, e que pode consultar abaixo. Ademais, pomos a seguir algunhas ligazóns onde poderá consultar as principais leis e textos regulamentarios no ámbito da normalización lingüística

Lexislacion da lingua galega de aplicación na administración local
Con todo, lembrámoslle que se ten algunha consulta que nos facer, non dubide en contactar connosco.

Pode achar máis información sobre lexislación nesta páxina da Secretaría Xeral de Política Lingüística ou nesta ligazón do Consello da Avogacía Galega

Lexislación do ámbito local

Lexislación do ámbito autonómico

Lexislación de ámbito estatal

  • Constitución española de 1978
  • Artigo 3

    1. O castelán é a lingua española oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de coñecela e o dereito a usala.

    2. As outras linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos.

    3. A riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto e protección.

Lexislación de carácter internacional

Lexislación de aplicación para a toponimia