Convocatoria de probas para a obtención dos Celga

No Diario Oficial de Galicia do día 8 de febreiro publicouse a Resolución pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4. Ao longo de 2010 levaranse a cabo dúas convocatorias en Galicia, a primeira en maio e a segunda no mes de novembro. Os prazos para a inscrición nalgunha das convocatorias rematan os días 25 de marzo para a primeira quenda e o 8 de outubro, para a segunda.

As datas en que se realizarán as probas son as seguintes:

Convocatoria de maio:

  • Celga 4: 22 de maio de 2010.
  • Celga 2: 23 de maio de 2010.
  • Celga 3: 29 de maio de 2010.
  • Celga 1: 30 de maio de 2010.

Convocatoria de novembro:

  • Celga 4: 20 de novembro de 2010.
  • Celga 2: 21 de novembro de 2010.
  • Celga 3: 27 de novembro de 2010.
  • Celga 1: 28 de novembro de 2010.

Os exames realizaranse nas localidades da Coruña, Santiago de Compostela Lugo, Ourense e Vigo.

Pode atopar máis información na páxina da Secretaría Xeral de Política Lingüística ou na Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2010.

Ligazóns recomendadas

Os comentarios están pechados.