Recursos

Esta páxina ten como obxectivo fornecer unha serie de ligazóns de referencia sobre diferentes materias que podes achar a través da rede. Nela, ademais, engadiremos todas as ligazóns que aparezan no resto das páxinas deste blogue segundo a súa referencia.

Por tanto, esta sección está dividida nos subapartados seguintes:

Cales son os meus dereitos lingüísticos?Nesta sección pomos ao seu alcance algúns recursos relacionados cos dereitos lingüísticos e coas leis e regulamentos máis importantes en materia lingüística

Cal é a situación sociolingüística do Concello de Cerceda? E de Galiza? Nesta sección trataremos de dar resposta ás súas dúbidas e ofrecerlle algunhas ligazóns.

Nesta páxina presentamos unha relación de ligazóns sobre diferentes materiais informáticos en galego

Tamén pode consultar As nosas recomendacións para atopar máis recursos sobre a lingua.